Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2... (04 ธ.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นทรายและคลื่นร่องน้... (20 พ.ย. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่... (29 ก.ย. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธร... (29 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันและ... (28 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการและแนวทางการต่อต้านการทุจริจ ส่งเสริ... (28 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (28 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การบริหารงานด้วยความสุจริตตามแผนป้องกันและป... (28 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (28 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต... (28 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรฐานทางวัฒนธรรมและคุณธรรมในส่วนราชการของ... (28 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังช... (25 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อ... (27 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ (22 มิ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2... (21 ธ.ค. 2559)
การดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (14 ธ.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร... (19 ก.ย. 2559)
ข่าวล่ามาแรงอีกแล้ว บรรยากาศแห่งความสุขกำลังจะกลับมา 25-26 มีนาคม 2559 พบกับ HAP... (25 ก.พ. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แจ้งการขอรับคืนเงินประกันสัญญา (15 ม.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2... (24 ธ.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศ... (13 มิ.ย. 2559)  

ปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภ... (09 มิ.ย. 2559)  

ประมวลภาพ การฝึกซ้อม ทีมฝ... (15 ต.ค. 2558)  

ประมวลภาพ กิจกรรมส่งเสริม... (10 ก.ย. 2558)

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที... (22 ส.ค. 2558)

โครงการ “ปณิธานความดี ปีม... (30 มิ.ย. 2558)

ป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรม... (08 มิ.ย. 2558)

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลั... (28 เม.ย. 2558)

วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ... (23 เม.ย. 2558)

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ... (19 ธ.ค. 2557)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันแ... (14 ส.ค. 2557)

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักง... (14 ส.ค. 2557)

ตามบาย...ชายเล ครั้งที่ 2... (01 ส.ค. 2557)

(17 ก.ค. 2557)

ข่าวล่ามาแรง 8 สิงหาคม 2... (17 ก.ค. 2557)

ประมวลภาพ วิ่งแหวงทะเลสู่... (01 ก.ค. 2557)

ประมวลภาพ วิ่งแหวงทะเลสู่... (01 ก.ค. 2557)

ประมวลภาพ วิ่งแหวงทะเลสู่... (01 ก.ค. 2557)

ประมวลภาพ วิ่งแหวงทะเลสู่... (01 ก.ค. 2557)

ขอเชิญตรวจดูรายละเอียดผั... (16 พ.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร... (16 ก.พ. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถ... (16 ก.พ. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครง... (16 ก.พ. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะเป็... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและ... (23 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและ... (23 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร... (23 ม.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโตรงการก่อสร้า... (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงก... (22 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล... (08 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เผยแพร่กาจจัดซื้อจันจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ... (12 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าภายใ... (18 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจัดซืื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ขนาดไม... (28 มิ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ ... (16 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ต... (16 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน... (16 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการป... (11 ก.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโย... (11 ก.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมเวทีการแสด... (14 มิ.ย. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknamlangsuan.go.th

Powered By paknamlangsuan.go.th