Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2... (07 ธ.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่่อการสรรหาและการเลือกสรรเป... (06 พ.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (29 ต.ค. 2561)  
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน... (10 ก.ย. 2561)
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน (10 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและกา... (06 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (05 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (05 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ... (28 พ.ค. 2561)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน (16 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (27 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (27 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2... (04 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นทรายและคลื่นร่องน้... (20 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่... (29 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธร... (29 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันและ... (28 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการและแนวทางการต่อต้านการทุจริจ ส่งเสริ... (28 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (28 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การบริหารงานด้วยความสุจริตตามแผนป้องกันและป... (28 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ... (12 ส.ค. 2561)  

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ... (28 ก.ค. 2561)  

นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศ... (13 มิ.ย. 2559)  

ปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภ... (09 มิ.ย. 2559)

ประมวลภาพ การฝึกซ้อม ทีมฝ... (15 ต.ค. 2558)

ประมวลภาพ กิจกรรมส่งเสริม... (10 ก.ย. 2558)

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที... (22 ส.ค. 2558)

โครงการ “ปณิธานความดี ปีม... (30 มิ.ย. 2558)

ป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรม... (08 มิ.ย. 2558)

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลั... (28 เม.ย. 2558)

วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ... (23 เม.ย. 2558)

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ... (19 ธ.ค. 2557)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันแ... (14 ส.ค. 2557)

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักง... (14 ส.ค. 2557)

ตามบาย...ชายเล ครั้งที่ 2... (01 ส.ค. 2557)

(17 ก.ค. 2557)

ข่าวล่ามาแรง 8 สิงหาคม 2... (17 ก.ค. 2557)

ประมวลภาพ วิ่งแหวงทะเลสู่... (01 ก.ค. 2557)

ประมวลภาพ วิ่งแหวงทะเลสู่... (01 ก.ค. 2557)

ประมวลภาพ วิ่งแหวงทะเลสู่... (01 ก.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร... (12 ธ.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจรา... (19 พ.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่... (09 พ.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่... (16 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบ... (19 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื... (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท... (08 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกข... (20 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชพ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสถานที่ทิ้งขยะ หม... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงก... (13 มี.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถ... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครง... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะเป็... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและ... (23 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและ... (23 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร... (23 ม.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknamlangsuan.go.th

Powered By paknamlangsuan.go.th