Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อ... (27 มิ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ (22 มิ.ย. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2... (21 ธ.ค. 2559)  
การดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (14 ธ.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร... (19 ก.ย. 2559)
ข่าวล่ามาแรงอีกแล้ว บรรยากาศแห่งความสุขกำลังจะกลับมา 25-26 มีนาคม 2559 พบกับ HAP... (25 ก.พ. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แจ้งการขอรับคืนเงินประกันสัญญา (15 ม.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2... (24 ธ.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจั... (24 ธ.ค. 2558)
ประมวลภาพ โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน กิจกรรมที่ 5 ส่ง... (13 ต.ค. 2558)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 (แผ่นงาน) เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน (07 ต.ค. 2558)
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว HAPPY BEACH PARTY ตายบาย...ชายเล ปากน้ำหลังสวน ครั้... (22 ส.ค. 2558)
ประกาศ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกค... (01 ก.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในซอยเ... (01 ก.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในซอยเ... (01 ก.ค. 2558)
โครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” (30 มิ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาแ... (23 มิ.ย. 2558)
ป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่... (08 มิ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักจ้าง เทศบาลตำ... (03 มิ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2... (28 เม.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศ... (13 มิ.ย. 2559)  

ปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภ... (09 มิ.ย. 2559)  

ประมวลภาพ การฝึกซ้อม ทีมฝ... (15 ต.ค. 2558)  

ประมวลภาพ กิจกรรมส่งเสริม... (10 ก.ย. 2558)

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที... (22 ส.ค. 2558)

โครงการ “ปณิธานความดี ปีม... (30 มิ.ย. 2558)

ป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรม... (08 มิ.ย. 2558)

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลั... (28 เม.ย. 2558)

วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ... (23 เม.ย. 2558)

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ... (19 ธ.ค. 2557)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันแ... (14 ส.ค. 2557)

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักง... (14 ส.ค. 2557)

ตามบาย...ชายเล ครั้งที่ 2... (01 ส.ค. 2557)

(17 ก.ค. 2557)

ข่าวล่ามาแรง 8 สิงหาคม 2... (17 ก.ค. 2557)

ประมวลภาพ วิ่งแหวงทะเลสู่... (01 ก.ค. 2557)

ประมวลภาพ วิ่งแหวงทะเลสู่... (01 ก.ค. 2557)

ประมวลภาพ วิ่งแหวงทะเลสู่... (01 ก.ค. 2557)

ประมวลภาพ วิ่งแหวงทะเลสู่... (01 ก.ค. 2557)

ขอเชิญตรวจดูรายละเอียดผั... (16 พ.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าภายใ... (18 ส.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจัดซืื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ขนาดไม... (28 มิ.ย. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ ... (16 พ.ย. 2559)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ต... (16 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน... (16 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการป... (11 ก.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโย... (11 ก.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมเวทีการแสด... (14 มิ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต... (04 พ.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโย... (04 พ.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเ... (11 เม.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประ... (09 มี.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก... (09 มี.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก... (24 ก.พ. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประ... (24 ก.พ. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน... (17 ก.พ. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (09 ก.พ. 2559)
ประกาศ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมเวทีการแส... (28 ธ.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบา... (16 ธ.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบา... (16 ธ.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknamlangsuan.go.th

Powered By paknamlangsuan.go.th