Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 มี.ค. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน คำสั่งจังหวัดชุมพร เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19)
24 มี.ค. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
17 มี.ค. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563
03 มี.ค. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
03 มี.ค. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019
03 มี.ค. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศ เรื่อง กรมสรรพากรออกมาตรการภาษี ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
21 ก.พ. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน กิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่
21 ก.พ. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
21 ก.พ. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ขอเชิญชวนประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขุดลอกร่องน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
18 ก.พ. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknamlangsuan.go.th

Powered By paknamlangsuan.go.th