Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 มี.ค. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
24 ก.พ. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านอินเทอร์เน็ค
24 ก.พ. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรรพากรเตือน อย่าหลงเชื่อ ส่งสำเนาบัตรประชาชน ให้มิจฉาชีพ เพื่อขอคืนเงินภาษี
19 ก.พ. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
15 ก.พ. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 3/2564
15 ก.พ. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องใส่ใจในสัญญา รู้ทัน ป้องกันผู้รับเหมาเบี้ยว ทิ้งงาน ก่อสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จ
15 ก.พ. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง จองรถแล้วไม่ได้รถแถมถูกหักเงินจอง
15 ก.พ. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง "ข้อความโฆษณา" เรื่องใกล้ตัวที่คุณอาจไม่รู้
09 ก.พ. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปากนำ้หลังสวน
05 ก.พ. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน แบบ ส.ถ.1/1

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknam2008@hotmail.com

Powered By paknamlangsuan.go.th