Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 มิ.ย. 2560 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงาน
22 มิ.ย. 2560 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
21 ธ.ค. 2559 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560
14 ธ.ค. 2559 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน การดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
19 ก.ย. 2559 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 ก.พ. 2559 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ข่าวล่ามาแรงอีกแล้ว บรรยากาศแห่งความสุขกำลังจะกลับมา 25-26 มีนาคม 2559 พบกับ HAPPY BEACH PARTY ณ ชายทะเลปากน้ำหลังสวน
15 ม.ค. 2559 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แจ้งการขอรับคืนเงินประกันสัญญา
24 ธ.ค. 2558 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
24 ธ.ค. 2558 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559
13 ต.ค. 2558 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประมวลภาพ โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ในร้านอาหาร (โครงการถังข้าวหมูกู้โลก)

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknamlangsuan.go.th

Powered By paknamlangsuan.go.th