Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 พ.ย. 2560
ถึง
22 พ.ย. 2560
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.19007 (เทศบาล 21 บ้านทัพชัย-บ้านอ่าวตม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 พ.ย. 2560
ถึง
16 พ.ย. 2560
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.19007 (เทศบาล 21 บ้านทัพชัย-บ้านอ่าวตม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ต.ค. 2560
ถึง
12 ต.ค. 2560
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เผยแพร่กาจจัดซื้อจันจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 ส.ค. 2560
ถึง
30 ส.ค. 2560
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน พร้อมคูระบายน้ำ (สายปากน้ำ-หลังสวน)
28 มิ.ย. 2560
ถึง
12 ก.ค. 2560
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจัดซืื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
16 พ.ย. 2559
ถึง
30 พ.ย. 2559
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.เทศบาล 3
16 พ.ย. 2559
ถึง
29 พ.ย. 2559
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางสมบูรณ์
16 พ.ย. 2559
ถึง
29 พ.ย. 2559
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ อบต.ปากน้ำหลังสวน (เก่า) หมู่ที่ 5 เป็นสวนสุขภาพและออกกำลังกาย
11 ก.ค. 2559
ถึง
11 ก.ค. 2559
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงเวทีการแสดง
11 ก.ค. 2559
ถึง
11 ก.ค. 2559
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมเวทีการแสดง

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknamlangsuan.go.th

Powered By paknamlangsuan.go.th