Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 ม.ค. 2564
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน "ครอบครัวเราปลอดภัย ชุมพรปลอดภัย"

04 ม.ค. 2564
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน การมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 วันที่ 4 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้นสามเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

29 ธ.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประชุมการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ และการป้องกันโควิดที่ถูกต้องและการดูแลควบคุม พม่า ที่เป็นลูกน้อง ให้อยู่ในเวลา ตามที่จังหวัดประกาศ

21 ธ.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ทีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน ประจำปีงบประมาณ 2564

21 ธ.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน การประชุม เรื่อง การรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วัน

04 ธ.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน โดยงานป้องกันฯและกองช่าง ดำเนินตัดต้นไม้บริเวณซอยเทศบาล 7/1 ตำบลปากน้ำหลังสวน วันที่ 4 ธันวาคม 2563

04 ธ.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศมนตรีตำบลปากนำ้หลังสวน มอบหมายให้นายธีรวุฒิ ประสาตร์สาน รองนายกเทศมนตรีตำบลปากนำ้หลังสวนนำทีมงานป้องกันฯและกองช่าง สูบน้ำบริเวณ ม.4 ต.ปากนำ้ วันที่ 4 ธันวาคม 2563

04 ธ.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศมนตรีตำบลปากนำ้หลังสวน ร่วมปรึกษาหารือกับสำนักสถาปัตยกรรมกรมโยธาธิการติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายทะเลปากนำ้หลังสวน

04 ธ.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน การประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดโครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน

04 ธ.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศมนตรีตำบลปากนำ้หลังสวน ได้มอบหมายไห้นายธีรวุฒิ ประสาตร์สาน รองนายกเทศมนตรีตำบลปากนำ้หลังสวน ได้นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ มาช่วยผูกเชือกกับต้นมะพร้าวในวัดสว่างมนัส ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ วันที่ 4 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknam2008@hotmail.com

Powered By paknamlangsuan.go.th