Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

08 ก.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำลังดำเนินการฉีดล้างถนนเพื่อทำความสะอาด บริเวณหน้าวัดแหลมสน

03 ก.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน การถวายเทียนพรรษาแด่วัดสว่างมนัสและวัดแหลมสน ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

26 มี.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร พาประเทศพ้นวิกฤตโควิด-19 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 นั้น ในส่วนเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนโดยนายกเทศมนตรี กำนันตำบลปากน้ำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวน และโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน ได้ร่วมประชุมเพื่อสนอ

26 มี.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขฯ กำลังดำเนินการ ตามนโยบายนายกเทศมนตรี ดำเนินการฉีดล้างถนนเพื่อทำความสะอาด วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา บริเวณทุกซอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

26 มี.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ในขณะนี้ทางเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน โดยกองสาธารณสุขฯ ได้จัดตั้งเจลล้างมือไว้บริการประชาชนที่มาใช้บริการตู้ ATM.ทุกธนาคารในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

26 มี.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5

24 มี.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน และนายพงค์ศักดิ์ หน่อนารถ ปลัดเทศบาลพร้อมพนักงานเทศบาลทุกท่าน ได้ร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้า เพื่อร่วมโครงการร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) วันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

24 มี.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 วันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่ 1

23 มี.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน และสภ.ปากน้ำหลังสวน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพและปริมณฑล กลับภูมิลำเนาในปากน้ำหลังสวน วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

23 มี.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน โครงการคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID 19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน ณ ศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ร่วมกับ อสม.ตำบลปากน้ำหลังสวน ผู้นำท้องที่ โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknamlangsuan.go.th

Powered By paknamlangsuan.go.th