Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

25 พ.ย. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน พิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธณ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันวชิราวุธ" วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ เวทีกลางชายทะเลปากนำ้หลังสวน

16 พ.ย. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ขอขอบคุณท่าน ผอ. รร. ปากน้ำหลังสวนวิทยาและผอ.เขตการศึกษา 2 อ.หลังสวน ที่อนุญาตให้ตัดต้นไม้และนำต้นไม้ไปทำต้นเสาไฟฟ้าและสะพานคนเดินในชุมชนบางสมบูรณ์(บางจีน) ซอย 1

16 พ.ย. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศมนตรีตำบลปากนำ้หลังสวน นำทีมงานกองช่างและงานป้องกันฯ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที 1 ทำเสาไฟบางสมบูรณ์(บางจีนซอย 1)

16 พ.ย. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

10 พ.ย. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศมนตรีตำบลปากนำ้หลังสวน เข้าร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2563 "ดินของทุกคน ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง" ณ แปลงที่ดิน ส.ป.ก. No.83 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

10 พ.ย. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน โดยงานป้องกันแ ละบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณในโรงเรียนปากนำ้หลังสวนวิทยา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

05 พ.ย. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน ลงพื้นที่ซ่อมท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลปากนำ้ หมู่ที่ 4 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

05 พ.ย. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน โดยงานประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว ดำเนินการเดินสายลำโพงบริเวณตั้งแต่ วัดแหลมสนถึงแนวเขตตำบลบางน้ำจืด

04 พ.ย. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณในโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

04 พ.ย. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน นายธีรวุฒิ ประสาตร์สาน รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน นำทีม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน ซ่อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนบางจีน

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknam2008@hotmail.com

Powered By paknamlangsuan.go.th