Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 มิ.ย. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ขอเชิญร่วมกิจกรรม ทุเรียนรัน 2019 ครั้งที่ 1

26 มิ.ย. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสว่างมนัส

16 มิ.ย. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประมวลภาพวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอนครั้งที่ 14

29 พ.ค. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ขอเชิญร่วมประชาคมตำบลพร้อมกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดแหลมสน เวลา 13.30 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

29 พ.ค. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดงบประมาณเพื่อจ้างครูสอนพิเศษภาษาต่างประเทศ ไห้กับลูกหลานของพี่น้องชาวตำบลปากน้ำ เพื่อไห้ทันต่อยุคอาเซียน ซึ่งวันนี้เปิดเป็นสัปดาห์ที่สอง ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. ทุกวันอังคารและวันพุธ

29 พ.ค. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

23 พ.ค. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ขอเชิญชวนวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอนครั้งที่ 15

21 พ.ค. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดงบประมาณเพื่อจ้างครูสอนพิเศษภาษาต่างประเทศ ไห้กับลูกหลานของพี่น้องชาวตำบลปากน้ำ เพื่อไห้ทันต่อยุคอาเซียน ซึ่งวันนี้เปิดเป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. ทุกวันอังคารและวันพุธ

19 พ.ค. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน นายกเทศมนตรี ข้าราชการ และพนักงานจ้างร่วมกิจกรรมวันอาภากร วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ เรือจำลองจักรีนฤเบศรชายทะเลปากนำ้หลังสวน

24 เม.ย. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน กิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2562

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknamlangsuan.go.th

Powered By paknamlangsuan.go.th