Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

01 เม.ย. 2564
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเรือจักรีฯปากนำ้หลังสวน ต.ปากนำ้ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

31 มี.ค. 2564
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน

26 มี.ค. 2564
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน กิจกรรมเดินรณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

25 มี.ค. 2564
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน เอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปากนำ้หลังสวน วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น

24 มี.ค. 2564
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการการเลือกตั้ง (กปน./รปภ./อสม. ในวันอังคารที 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเรือจำลองจักรีนฤเบศร ปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

19 มี.ค. 2564
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง(สุนัขและแมว) ประจำปี 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

18 มี.ค. 2564
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง(สุนัขและแมว) ประจำปี 2564 ณ ศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่ 5 วันที่ 18 มีนาคม 2564

17 มี.ค. 2564
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง(สุนัขและแมว) ประจำปี 2564 ณ ศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่ 4 วันที่ 17มีนาคม 2564

15 มี.ค. 2564
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง(สุนัขและแมว) ประจำปี 2564 ณ ศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2564

22 ม.ค. 2564
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน "ครอบครัวเราปลอดภัย ชุมพรปลอดภัย"

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0   โทรสาร : 077-551663  อีเมล์ : admin@paknam2008@hotmail.com

Powered By paknamlangsuan.go.th