Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเที่ยม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 ก.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน อาหารทะเลสดๆขึ้นจากเรือวันนี้ #สะพานปลาปากน้ำหลังสวนกันเลย

01 มี.ค. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำหลังสวน

19 ก.พ. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ปูม้าปรุงรส

19 ก.ค. 2555
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน กะปิกุ้งเคยอย่างดี

19 ก.ค. 2555
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ก้างปลาแคลเซี่ยม

19 ก.ค. 2555
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน กุ้งทะเลปรุงรส

19 ก.ค. 2555
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ข้าวเกรียบปลาทู+ปลาหลังเขียว

19 ก.ค. 2555
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน น้ำพริกกุ้งขาวคั่วแห้ง

19 ก.ค. 2555
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน น้ำพริกกุ้งเสียบชาวเล

19 ก.ค. 2555
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน น้ำพริกกุ้งเสียบทรงเครื่อง

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0   โทรสาร : 077-551663  อีเมล์ : admin@paknam2008@hotmail.com

Powered By paknamlangsuan.go.th