Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ท่องเที่ยว
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 ม.ค. 2563
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน แสงแรกยามเช้าชายทะเลปากนำ้หลังสวน

25 ธ.ค. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ขอเชิญเที่ยวงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับใหม่ ณ ชายทะเลปากน้ำหลังสวน

23 ส.ค. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน บรรยากาศปากน้ำหลังสวนยามเช้า

16 พ.ค. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ขอเชิญชวนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามรอยวิถีชาวประมง

29 มี.ค. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน อนาคตแหล่งท่องเที่ยวตำบลปากนำ้หลังสวนเมื่อสร้างแล้วเสร็จจะสวยงามเหมือนในรูป

13 มี.ค. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน เชิญชมวีดีโอแนะนำที่นี่ปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

12 มี.ค. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน โรงแรม/ร้านอาหารในเขตตำบลปากน้ำหลังสวน และใกล้เคียง

12 มี.ค. 2562
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ตลาดนัดต้องชม

19 ก.ค. 2555
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน เรือหลวง จักรีนฤเบศรฯ จำลอง

19 ก.ค. 2555
ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน คู่มือท่องเที่ยวปากน้ำหลังสวน.. ฉบับพกพา

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknamlangsuan.go.th

Powered By paknamlangsuan.go.th