Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
กีฬาต้านภัยยาเสพติด
ประกาศ รับสมัครทีมฟุตบอลทำการแข่งขัน ฟ้า-ขาว คัพ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2556 ระหว่างวันนีเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ขอใบสมัครและระเบียบการได้ที่ ห้องการศึกษา สำนักงานเทศบาลปากน้ำหลังสวน โทร 077-561061 ต่อ 209 หรือ นายเอกชัย ขุนพรหม (สท.บอม) โทร 086-2761086 และทำการแข่งขัน ตั่งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬาตลาดนัด (ริมเขื่อนชายทะเลปากน้ำหลังสวน) ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2556