Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวล่ามาแรง 8 สิงหาคม 2557 พบกับ HAPPY BEACH freestyle party ตามบาย...ชายเล ครั้งที่ 2 ณ ชายทะเลปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
 ข่าวล่ามาแรง
 
8 สิงหาคม 2557 พบกับ

HAPPY BEACH freestyle party
ตามบาย...ชายเล ครั้งที่ 2
ณ ชายทะเลปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร


สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง

www.facebook.com/pages/เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน/286476174712986

www.paknamlangsuan.go.th
หรือติดต่อ 077-561-061 สนง.ทต.ปากน้ำหลังสวน

***หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ จะแจ้งให้ทราบ ต่อไป***
 
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2557