เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
folder การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การจัดซื้อจัดจ้างและเสริมสร้างความรู้ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file คู่มือ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(Conflict of interest) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1