เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน
อำเภอปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150 โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0 โทรสาร : 077-551663

คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 38
ศปก.อ.หลังสวน ส่วนหน้า (ปากน้ำหลังสวน) ส่งมอบคืนพื้นที่หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
รายละเอียด : ศปก.อ.หลังสวน ส่วนหน้า (ปากน้ำหลังสวน) ส่งมอบคืนพื้นที่หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดแหลมสน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหลังสวนส่วนหน้า (ศปก.อ.หลังสวน ส่วนหน้า) นำโดย นายณรงค์ชัย สกุลอ่อน จ่าจังหวัดชุมพร/หัวหน้าศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ศปก.อ.หลังสวน ส่วนหน้า ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหลังสวน รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปากน้ำ และตัวแทนผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมปิดทำการ ศปก.อ.หลังสวน ส่วนหน้า ส่งมอบภารกิจให้ ศปก.เทศบาลฯ และ ศปก.หมู่บ้าน ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ศปก.อ.หลังสวน ส่วนหน้า ได้ดำเนินการจัดระบบการควบคุมโรค ร่วมดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร พิจารณาแล้วว่าสถานการณ์ของพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน มีสถานการณ์ที่ควบคุมได้มากขึ้น ประกอบกับ ศปก.เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน และ ศปก.หมู่บ้าน มีการทำงานที่สอดประสานกันอย่างดี จึงให้ปิดทำการศูนย์ฯ และส่งมอบภารกิจให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในด้านของแรงงานประมง ชุมชน การกักตัว และกระบวนการส่งรักษา
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร