เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารสุข (อสม.) และโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคฉี่หนู
รายละเอียด : วันศุกร์ ที่15 กรกฎาคม 2565 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิสหรือโรคฉี่หนู ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่1 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคที่มีหนูเป็นพาหะและประชาสัมพันธ์รณรงค์กำจัดหนู
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 260
สัปดาห์นี้3,779
เดือนนี้21,589
ปีนี้259,068
ทั้งหมด492,229