เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการสร้างความสุขในการทำงาน
รายละเอียด : วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 12.30 น. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีนายวิศรุต อ้อยทอง ท้องถิ่นอำเภอหลังสวน บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อการขับเคลื่อนจริยธรรม “แนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน" 1) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ 4 ประการ 2) ความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการสร้างความสุขในการทำงาน 3) บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ชั้น 3
ผู้โพส : admin