เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน “ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2565”
รายละเอียด : วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน จัดกิจกรรม“ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2565” โดยมี นายพงค์ศักดิ์ หน่อนารถ ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน พร้อมด้วย ข้าราชการ/บุคลากร เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านประเพณีและวัฒนธรรมให้กับบุคลากร ณ วัดสว่างมนัส และ วัดแหลมสน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 6
สัปดาห์นี้3,779
เดือนนี้21,589
ปีนี้259,068
ทั้งหมด492,229