เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
จิตอาสา บรรจุยาสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ณ วัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก)
รายละเอียด : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการจิตอาสา บรรจุยาสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ณวัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน ทั้งจังหวัดชุมพร ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ตามโครงการ "ชุมพร ปลอดโควิดได้ภายใน 7 วัน"
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 1360
สัปดาห์นี้3,793
เดือนนี้19,766
ปีนี้237,192
ทั้งหมด450,665