เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม "ชุมพรสะอาดทุกที่ ไม่มีโควิด 19"
รายละเอียด : วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน มอบหมาย นายสุทธิพร ลิ้มสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จากตำบลต่าง ๆ และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอหลังสวน ได้เข้าร่วมเป็นกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ภายในพื้นที่อำเภอหลังสวน ตามโครงการ "ชุมพรสะอาดทุกที่ ไม่มีโควิด 19 " โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอหลังสวน เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวปฎิญาณตน "เราทำความดีด้วยหัวใจ "และมอบหมายภารกิจให้แต่ละหน่วยงานแยกย้ายทำความสะอาดตามจุดที่กำหนด
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 1360
สัปดาห์นี้3,793
เดือนนี้19,766
ปีนี้237,192
ทั้งหมด450,665