เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
image สินค้า OTOP
อาหารทะเลสดๆขึ้นจากเรือวันนี้ สะพานปลาปากน้ำหลังสวนกันเลย [18 กรกฎาคม 2563]
กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำหลังสวน [1 มีนาคม 2562]
ปูม้าปรุงรส [19 กุมภาพันธ์ 2562]
น้ำพริกกุ้งเสียบชาวเล [19 กรกฎาคม 2555]
น้ำพริกกุ้งเสียบทรงเครื่อง [19 กรกฎาคม 2555]
น้ำพริกกุ้งขาวคั่วแห้ง [19 กรกฎาคม 2555]
ข้าวเกรียบปลาทู+ปลาหลังเขียว [19 กรกฎาคม 2555]
กุ้งทะเลปรุงรส [19 กรกฎาคม 2555]
ก้างปลาแคลเซี่ยม [19 กรกฎาคม 2555]
กะปิกุ้งเคยอย่างดี [19 กรกฎาคม 2555]
1 1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 3074
เดือนนี้10,453
ทั้งหมด262,216