ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านแรงงานต่างด้าว
ชื่อไฟล์ : clh9K29Thu112507.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้