ชื่อเรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ การขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า)
รายละเอียด : เทศบาลปากน้ำหลังสวน มีความประสงค์จะขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 196 รายการ ในวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
ชื่อไฟล์ : hbXwttbThu23802.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gEdR9e0Thu23844.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vDRWQ2RThu23849.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zuVHSgPThu23853.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QQPfLeEThu23858.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eWc61wkThu23905.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1BeHq1fThu23913.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LZIf4RCThu23918.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WkzcFMrThu23922.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qcFVJpWThu23933.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ufkYUNcThu24004.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rTY1nxjThu24010.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้