ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
รายละเอียด : งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 แล้ว จึงได้ประกาศบัญชีภาษีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 ) ประจำปี พ.ศ.2566 ให้ทราบโดยทั่วกัน หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องแก้ไข รายการดังกล่าว ภายในเดือน มกราคม 2566 เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินภาษีในปี 2566 ที่ถูกต้อง ติดต่อสอบถาม กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) โทร 077-561-061 ต่อ 104
ชื่อไฟล์ : g3lPBZtFri114716.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OgXxt5PFri114809.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้