ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน จำนวน 5 เรื่อง
รายละเอียด : 1.เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2565 2.เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565 3.เทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2565 4.เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 5.เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : POCpk8NTue94423.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : yMgCmu8Tue94437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : D8lrYaKTue94445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YohbLwNTue94454.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : jujkFZCTue94502.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : pt58FCaTue94510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้