ชื่อเรื่อง : การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อสารการเรียนรู้ด้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565
รายละเอียด : ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จำนวน 2 หลักสูตร/ชุดการเรียนรู้ 1.เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม่ 2.เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ชื่อไฟล์ : 4iQVBy2Thu23759.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : c3P7tMUThu23806.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oP3O4xSThu23812.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้