ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
รายละเอียด : เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ขอขยายกำหนดเวลา ออกไป 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บประจำปี พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : ZE2Qd5FWed13218.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : P2iNmuTWed13222.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้