ชื่อเรื่อง : จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มและเคลือบป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง