ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลยินดีต้อนรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง