ชื่อเรื่อง : เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และไฟส่องสว่าง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง