ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง