ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง