ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการโรงเยนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง