ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๓๑๑๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง