messager
 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การรณรงค์ป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2567
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน "World ENVIRONMENT DAY"
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตร การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหาร
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๑๕/๓ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนกันทรายแม่น้ำหลังสวน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนกันทรายแม่น้ำหลังสวน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 13 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 13 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview187

folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview140
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

folder คำสั่งและประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรกมารข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
ประกาศจัดตั้งข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2551 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38