เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน
อำเภอปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150 โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0 โทรสาร : 077-551663

คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 215
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน
นายสุทธิพร ลิ้มสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี
นายสุทธิพร ลิ้มสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี
นายพีระพงษ์ แสงรุ่ง
รองนายกเทศมนตรี
นายพีระพงษ์ แสงรุ่ง
รองนายกเทศมนตรี
นายองอาจ ศรีศุภโชค
เลขานุการ
นายองอาจ ศรีศุภโชค
เลขานุการ
นายสุริยา พุฒิเนาวรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสุริยา พุฒิเนาวรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร