เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน
อำเภอปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150 โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0 โทรสาร : 077-551663

คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 269
account_box กองช่าง
นายอุทัย พรหมชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
นายอุทัย พรหมชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
จ่าสิบเอกสุรพงศ์ แพ่งแสง
นายช่างโยธาอาวุโส
จ่าสิบเอกสุรพงศ์ แพ่งแสง
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวสุรีย์ บุรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุรีย์ บุรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพรศักดิ์ บุญเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายพรศักดิ์ บุญเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายนิวัฒน์ จันทร์กลั่น
คนงานทั่วไป
นายนิวัฒน์ จันทร์กลั่น
คนงานทั่วไป
นายสุวัฒน์ ทอดสนิท
คนงานทั่วไป
นายสุวัฒน์ ทอดสนิท
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร