เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน
อำเภอปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150 โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0 โทรสาร : 077-551663

คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 184
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ขายทอดตลาดต้นยางนา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
photo ประชาสัมพันธ์การชำระที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
photo ประกาศแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้' poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
photo ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างแต่งผมสตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
photo ประชาสัมพันธ์ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37-42/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ขายทอดตลาดต้นยางนา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรและการจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) และพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
photo การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือน​ พฤศจิกายน 2564 ของสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร​ "ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล" poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
1 - 20 (ทั้งหมด 302 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร