เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อสารการเรียนรู้ด้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
find_in_page การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน จำนวน 5 เรื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
photo การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ที่ 4 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
photo ขอประชาสัมพันธ์ การขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 938
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
photo ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 20/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 345 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18