เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน
อำเภอปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150 โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0 โทรสาร : 077-551663

คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 12
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่บ้าน/ชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านแรงงานต่างด้าว
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษีป้ายไวนิว ผ้าพลาสติก ผ้าใบหรือป้ายที่จัดทำบนวัสดุผ้าอื่น ๆ
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
photo ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านการเดินทาง สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อปฏิบัติภารกิจเป็นการเฉพาะในจังหวัดชุมพร ในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file เอกสารแนบท้าย ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดชุมพร
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชุมพรฯ
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
photo แบบสอบถาม
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
1 - 20 (ทั้งหมด 276 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร