messager
 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2567
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
จดหมายข่าว "โครงการกำจัดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ"
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2567
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สรรหาผู้มีคุณสมบัติและมีความประสงค์ช่วยทำการขุดลอกร่องน้ำแม่น้ำหลังสวน บริเวณหมู่ที่ 1 , 3 และ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีนำกรวด หิน ดิน ทราย และวัสดุ ที่ได้จากการขุดลอก เป็นค่าตอบแทนในการขุดลอก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ... poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่รับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แผนการสำรวจและตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ร่วมสืบสานประเพณี ร่วมใจ ช่วยกันรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 "ท้องถิ่นใส่ใจ สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก 2566 ใส่ #Workdtoiletday #Worldtoiletday2023 #วันส้วมโลก2566 #WorldtoiletdayThailand2023 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนกิจการ 5 ประเภท สมัครเข้ารับการประเมินรับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
find_in_page ประกาศจัดตั้งศูนย์และแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service:OSS) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 20 (ทั้งหมด 402 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21