เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อสารการเรียนรู้ด้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
find_in_page การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน จำนวน 5 เรื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ที่ 4 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
photo ขอประชาสัมพันธ์ การขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 589
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
photo ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 20/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
photo ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การรับสมัครผู้สัมผัสอาหารเข้าร่วมโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file แจ้งแผนการดำเนินการปิดการใช้งานแอปพลิเคชั่นหมอชนะและแผนการดำเนินการลบข้อมูลระบบหมอชนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
1 - 20 (ทั้งหมด 339 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 2960
เดือนนี้10,453
ทั้งหมด262,216