เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด [13 มิถุนายน 2565]
นายก วิชัย นำทีมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และความปลอดภัยเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังปลดล็อก [10 มิถุนายน 2565]
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 [4 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 [3 มิถุนายน 2565]
จัดทำบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ" [2 มิถุนายน 2565]
ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต [1 มิถุนายน 2565]
ทต.ปากน้ำหลังสวน จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 [1 มิถุนายน 2565]
เข้าร่วมประชุมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ [25 พฤษภาคม 2565]
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน รับการประเมิน LPA ประจำปี 2565 [19 พฤษภาคม 2565]
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 พื้นที่เป้าหมายบริเวณที่ 4 ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร [3 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - 10 (ทั้งหมด 199 รายการ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 916
สัปดาห์นี้2,709
เดือนนี้14,727
ปีนี้176,724
ทั้งหมด335,776