เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการสร้างความสุขในการทำงาน [8 มีนาคม 2566]
กิจกรรมการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดี [24 มกราคม 2566]
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [14 มกราคม 2566]
วันขึ้นปีใหม่ 2566 ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ณ ชายทะเลปากน้ำหลังสวน [1 มกราคม 2566]
กิจกรรมสวดกลางบ้าน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน [31 ธันวาคม 2565]
Big Cleanning Day @ ชายทะเลปากน้ำหลังสวน [29 ธันวาคม 2565]
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดแหลมสน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร [27 ธันวาคม 2565]
ประชุมประชาคม ท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดแหลมสน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร [27 ธันวาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ครั้งที่ 2/2566 [21 ธันวาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน [20 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 - 10 (ทั้งหมด 247 รายการ)