เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ประจำปี 2565 [1 ธันวาคม 2565]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [28 พฤศจิกายน 2565]
งานพัฒนา ชายทะเลปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร [18 พฤศจิกายน 2565]
งานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณเวทีกลาง ชายทะเลปากน้ำหลังสวน คืนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 [8 พฤศจิกายน 2565]
งานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณเวทีกลาง ชายทะเลปากน้ำหลังสวน คืนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 [7 พฤศจิกายน 2565]
Big Cleaning Day @ ชายทะเลปากน้ำหลังสวน [4 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [23 ตุลาคม 2565]
งานเปิดเมืองกินฟรี อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขน ชิงธง ปี 2565 ) [9 ตุลาคม 2565]
เรือชลเทพ สังกัด เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน สืบสานงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขน ชิงธง ปี 2565 [29 กันยายน 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ ในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี [28 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 - 10 (ทั้งหมด 230 รายการ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 3079
เดือนนี้10,453
ทั้งหมด262,216