เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน
อำเภอปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150 โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0 โทรสาร : 077-551663

คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 326
camera_alt ภาพกิจกรรม
พร้อม!! สำหรับการประเมิน ITA ปี 2565 [15 ธันวาคม 2564]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ปากนำ้หลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร [22 พฤศจิกายน 2564]
ศปก.อ.หลังสวน ส่วนหน้า (ปากน้ำหลังสวน) ส่งมอบคืนพื้นที่หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย [11 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรมประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564 1.ตัดแต่งกิ่งสนที่ห้อยพาดซุ้มและที่ห้อยต่ำให้โล่ง 2.กวาดใบสนที่หลังคาซุ้ม/เต็นท์ 3.กวาดใบสนลานหน้าหาดโดยเฉพาะบริเวณซุ้ม 4.ขุดลอกร่องน้ำหน้าซุ้ม 5.ฉีดล้างหลังคาซุ้มและบริเวณโดยรอบ ... [29 ตุลาคม 2564]
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดทำความสะอาดศาลาวัดสว่างมนัส [28 ตุลาคม 2564]
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 14.30 น. ศปก.อ.หลังสวน ส่วนหน้า นำโดย นายณรงค์ชัย สกุลอ่อน จ่าจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายวันชัย ขุนรินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง, นางสาวกันต์กนิษฐ์ ต่ายตระเวณ ปลัดอำเภอประจำตำบลปากน้ำ,... [28 ตุลาคม 2564]
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร นำโดย นายสุทธิพร ลิ้มสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน และงานพัฒนาชุมชนฯเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน มอบถุงยังชีพ นายโกศล เจริญศักดิ์... [28 ตุลาคม 2564]
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร... [19 ตุลาคม 2564]
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เข้าประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น... [19 ตุลาคม 2564]
13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมีได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง... [12 ตุลาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 177 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร