messager
 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1