เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 3080
เดือนนี้10,453
ทั้งหมด262,216