messager
 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง
ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1