เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ที่ 15 /2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และรับแจ้งการทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และรับแจ้งการทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ที่ 8 / 2561 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และรับแจ้งการทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 2986
เดือนนี้10,453
ทั้งหมด262,216