เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
กิจกรรมการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดี
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน ในประเด็น 1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. การนำนโยบาย NO Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 4.การปรับปรุงทบทวนโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อช่วยยกระดับ ปรับปรุง ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนลดความเสี่ยงการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในต่อไป
ผู้โพส : admin