เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ 2565
รายละเอียด : ด้วยวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล กระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ทราบถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล และให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของการเป็นผู้ ให้บริการประชาชน นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ให้กับบุคลากรของเทศบาล เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนกำหนดจัดกิจกรรมวันเทศบาล ในวันศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าเวทีอาคารการแสดงชายทะเลปากน้ำหลังสวน กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณชายหาดปากน้ำหลังสวน นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน อ่านสารวันเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 1360
สัปดาห์นี้3,793
เดือนนี้19,766
ปีนี้237,192
ทั้งหมด450,665